Welkom

Welkom op mijn blog

Ster

Ik vond dit sterretjes voor de deur

het had een glinsterende gele kleur

Dit sterretjes van goud

is vast al duizend jaren oud

Ik pakte 't voorzichtig op en zei:

jullie krijgen met kerst dit sterretjes van mij!

Fijne kerstdagen

77714ca2jecc1mo

Reiki

Je zou misschien verwachten dat de grondslagen van Reiki zeer hoogverheven of ingewikkeld zijn. In plaats daarvan zegt Usui eenvoudig 'verbeter de wereld, begin bij jezelf.' En dat is een gezond uitgangspunt voor iedereen die zich ontwikkelt met behulp van een methode. Immers hoe goed je ook bent ergens in, hoe ver je ook bent met je inzichten, je krachten en wat al niet, je blijft altijd gewoon een mens met alle leuke kanten maar ook met dingen die je niet zo graag onder ogen ziet. Of, zoals Maria Riemen het verwoordde: "Het gaat er niet om te stunten met visioenen, openbaringen of bovennatuurlijke ervaringen; het gaat er gewoon om hoe je met jezelf omgaat en met je naaste. Als je bijvoorbeeld een moeder hebt die dingen goed heeft gedaan en ook dingen fout heeft gedaan, op haar manier haar best heeft gedaan en je bent niet aardig voor haar, dan is dat vreemd. Je kunt dan op een berg gaan zitten mediteren en baden in heilig water en johadiehee thuiskomen omdat je je zo goed voelt, maar als je dan nog steeds niet aardig voor je moeder bent, wat heb je dan geleerd? Inwijdingen, energetische technieken, meditatie en dergelijke kunnen helpen, maar uiteindelijk gaat het erom hoe je een en ander in de praktijk brengt - hoe je denkt en doet in het dagelijks leven." In de woorden van Jedu Krishnamurti: "Begrip van het zelf krijg je alleen door middel van relatie. Door jezelf te observeren in relatie tot mensen, ideëen, dingen... de wereld buiten en binnenin je. Relatie is de spiegel waarin het zelf wordt onthuld. Zonder zelfkennis ontbreekt de basis voor juist denken en handelen Een interpretatie van de principes Vandaag... Leren en ervaren doen we hier en nu. Als je je voorneemt je leven lang niet meer boos te worden, zou het als een zware last voelen. Echter het volstaat de dag te beginnen met een goed voornemen voor deze ene dag. Het is niet realistisch alles in één keer te willen. Een reis van 10 000 kilometer begint met de eerste stap. Maak je niet boos Woede - en andere negatieve emoties - brengen jezelf en anderen schade toe. Nu is het niet de bedoeling zulke emoties te onderdrukken of te ontkennen. Maar ga het ook niet aanwakkeren. Probeer je bewust te zijn van je boosheid wanneer ze bij je opkomt. Zoek geen rechtvaardiging of schuldige - ook niet jezelf. Heb geen oordeel. Kijk waar ze uit voortkomt. Het is als het ware de compost waaruit het positieve of meer ontwikkelde kan groeien. Reiki behandeling kan je helpen om meer in balans te komen met je geest en je emoties. Maak je geen zorgen Koester geen onnodige zorgen en angsten. Doe vandaag eenvoudig je best en laat de rest over aan het universum. Dit basisvertrouwen helpt je bij het bewaren van je gemoedsrust. De gewoonte bewust in het moment te leven helpt je vrij te komen van zorgen. Toon waardering Als je de gave van reiki ontvangt en regelmatig toepast, zul je vanzelfsprekend dankbaarheid voelen. Realiseer je het levensgeschenk van de grote natuur die in en om je heen is, en je wordt dankbaar. Vergeet dus niet gelukkig en dankbaar te zijn, en deze ook te uiten. Dus toon waardering en laat je niet afleiden door allerlei zelfzuchtige verlangens. Werk hard Een luie geest is nadelig voor jezelf en de maatschappij. Je dagelijks leven en werk, en je relaties met anderen zijn een bron van groei. Sommigen kiezen ervoor zich af te wenden van de wereld om te leren en te groeien. Maar in alle gevallen mogen we aan onszelf werken en tegelijk iets goeds betekenen voor anderen. 'Werk hard' kun je ook zien als een aansporing reiki in je dagelijks leven te integreren. Wees vriendelijk Reiki healing, toegepaste liefde, helpt je een natuurlijk gevoel van eenheid te ontwikkelen. In hogere zin hangt alles met elkaar samen. Wie anderen vriendelijk bejegent, is vriendelijk voor zichzelf. Dat is een eenvoudige manier om bij te dragen tot een gezonde maatschappij, en een betere wereld. In de woorden van de Dalai Lama: Lieve vrienden van overal ter wereld! Vandaag de dag vraagt de ziel van de mens: wat kan ik toch doen – in het deel van de wereld waar ik verkeer – om het mooie en wonderbaarlijke van onze wereld te bewaren; en tevens de woede en haat te elimineren – en de ongelijkheid die eraan ten grondslag ligt? Probeer deze vraag vandaag nog te beantwoorden, met alle grootsheid die in je is. Wat kun je vandaag doen, op dit ogenblik? "Wat kunnen we doen? In de meeste spirituele tradities staat dit centraal: dat wat je graag wilt ervaren, verschaf dat aan een ander! Bezie wat het is dat je wenst te ervaren, in je leven, in de wereld. Kijk dan of er een ander is voor wie jij de bron daarvan kunt zijn. Als je vrede wilt ervaren, maak die dan voor een ander. Als je jezelf veilig wilt weten, zorg dan dat anderen zich veilig weten. Als je graag inzicht wilt krijgen in dingen die onbegrijpelijk lijken, help anderen aan meer inzicht. Als je je eigen verdriet of boosheid wilt helen, tracht dan het verdriet of de boosheid van een ander te helen. Die anderen – zij wachten op je, nu. Ze kijken naar je uit voor begeleiding, hulp, moed, kracht, begrip, en voor zekerheid op dit uur. En bovenal, ze zien naar jou uit voor liefde. Mijn religie is heel eenvoudig. Mijn religie is vriendelijk te zijn. " Ten slotte Usui's eenvoudige woorden zijn heel rijk aan betekenis waarover je eigenlijk nooit raakt uitgepraat. Maar naarmate je langer met de principes werkt, zul je vanzelf nieuwe inzichten krijgen in hun diepere bedoeling

Uittreding

WAT IS EEN UITTREDING

Image hosting by Photobucket 

Een uittreding wil zeggen dat je geest, je lichaam verlaat, maar toch contackt met hem heeft. Somige herinneringen zich heel weinig van een uittreding en anderen weten alles te vertellen...
Je moet leren je geest te laten bewegen zoals jij dat wil en dat is niet altijd even makkelijk
.
Hoe weet je dat je uittreed?
Dat is moeilijk te bepalen, maar ik zal proberen te zeggen.(Vergeef me als het fout is).

Kenmerken ván en rondom een uittreding, al dan niet als zodanig herkend en erkend (let op dat laatste woord):

* Je hoort suizingen in je hersenen, waarbij alle richtingen mogelijk zijn: v.l.n.r., v.r.n.l., voor voren naar achteren, van achteren naar voren...(let op: geen oorsuizingen, maar echt in je hersenen
* Je hoort knallen in je hersenen.
* Je hoort 'stemvork' geluiden in je hersenen.
* Je voelt en ziet jezelf door een gang glijden waarbij je heel realistisch ziet.
* Je hebt het gevoel dat je zweeft en je voelt jezelf als een speer door een bepaalde ruimte gaan.
* Je voelt dat je met je geest door materie heengaat: door deuren, ramen, muren.
* Je hebt een bijzondere aandacht voor een gebouw, een trap, een muur: je zit er met je neus zowat bovenop (laat staan erin) en al je aandacht gaat uit naar deze vormen.
* Je ziet dingen van een ander of van een andere ruimte die je niet had kunnen zien. Je ziet bijvoorbeeld je buurman de afwas doen, terwijl jij officieel in je bed ligt.
* Je wordt plotseling wakker, al dan niet met bonzend hart, en je voelt je totaal gedesoriënteerd; je weet bijgod niet meer waar je bent en kijkt verwilderd om je heen (verklaring: je was ver weg).
* Je wordt wakker waarbij je het gevoel hebt met een schok terug in je lichaam gevallen te zijn.
* Je voelt je heel licht in je lichaam alsof je ligt te kabbelen in je eigen lichaam.
* Je voelt je in je lichaam liggen, alsof je in een ruimtevaarderpak ligt en jij ligt er bewegingsloos in, of de variatie:
* Je voelt je totaal verlamd in je lichaam en je kunt niets bewegen, als ligt je lichaam in een ban. Je probeert te praten, te schreeuwen, je hand te bewegen, maar niets van dit alles lukt.
* Je ziet jezelf (op bed liggen of iets anders aan het doen).
* Als je op bed ligt en in een bepaalde staat raakt, zie je anderen, maar zij zien jou niet.
* Je probeert je uit alle macht bemerkbaar te maken, maar niemand merkt je op.
* Je probeert de deurklink te bewegen, het lichtknopje aan te knippen, het raam te openen, enzovoort, maar je merkt dat dit niet lukt (omdat je door de materie heen schiet en / of de materie niet op je reageert zoals je als mens gewend bent).
* Je vliegt 'tijdens een droom' boven steden en landschappen en denkt: hé, ik ben geheel bewust, ik weet waar ik me bevind (dit hoeft niet geografisch te zijn, maar in ieder geval visueel)
* Je voelt een dwingende energie om je lichaam die aan je lijkt te trekken.
* Je voelt tintelende energie om je heen, (intense) warmte, vibraties, lichtstralen, sensaties als die van wind.

Image hosting by Photobucket

 

Hoe krijg je een uittreding?
Vaak komen ze onverwachts, maar je kan ze leren aan te zien/horen komen.

Welke sypmtonen het zijn, zie je bij de vraag hier boven.
Hoe kom je weer bij?
Je kan weer bij komen als je geest weer in je lichaam is. Dit kan je zelf bepalen, maar het kan ook onverwachts komen.

Als je weer terug in je lichaam bent, probeer alles dan op te schrijven, omdat
je in het begin alles nog weet.
Hoe treed je uit, wanneer het niet vanzelf komt?
Door te concentreren op iets wat redelijk ver van je vandaan is, kan je uittreden.
Eerder genoemde verschijnselen kunnen plotseling optreden. Probeer hier niet van te schrikken, want daardoor hou je het tegen.
Het mooiste is om bij de eerste keer op een vertrouwde en/of rustige omgeving te zijn en (net als bij meditatie)probeer niet gestoord te worden.
Kan het kwaad?
Neen. Het kan absoluut geen kwaad. Het is een mooie ervaring en je komt ook altijd wel in je lichaam terecht.

Engelen Hulp

 Engelen van vreugde

Negatieve herinneringen kunnen je beinvloeden in je dagelijks leven op manieren waar je je niet eens van bewust bent. Ze kunnen de manier waarop je problemen en vriendschappen hanteert op een onbewust niveau beinvloeden.
Zadkiël en de engelen van vreugde kunnen je helpen hierbij.
De kleur die bij hen hoort is violet.Deze vlam bevrijd je van beperkingen en brengt je vreugde en vervulling.
Zij kan je helpen je karma in te lossen en het gedragspatroon te veranderen dat je zo overgevoelig maakt voor pijn, lijden etc.
Je mag hen vragen om: spirituele gaven, zielevrijheid , geluk,genade, vergeving , rechtvaardigheid etc.
De praktische bijstand die zij geven: tolerantie, diplomatie,inspiratie, ontwikkelen van creativiteit op alle gebieden.
Op wereld niveau houden zij zich bezig met het oplossen van herinneringen aan strijd tussen landen en groepen mensen.


Engelen van verlichting

Engelen van verlichting brengen je in aanraking met het denkvermogen van God, de bron van alle creativiteit. Deze engelen geven je inspiratie en openbaringen die je leven kunnen veranderen. Zij helpen ons contact te maken met het hoger zelf, informatie tot ons te nemen en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Zij kunnen je bevrijden van alles wat je in de weg staat om een te worden met je hoger zelf inclusief gebrek aan zelfkennis en verschillende soorten van verslavingen.
De aartsengel die op hen toezicht houdt is de engel Jofiël.
Roep de vlam van verlichting aan als je hem nodig hebt.
Vraag hem om; spirituele gaven, begrip, inspiratie,kennis, helder inzicht en verbinding met je hoger zelf.
De praktische bijstand: hulp om informatie op te nemen, hulp bij studeren,vrij zijn van verslavingen etc.
Op wereld niveau houden zij zich bezig met; aantonen wat goed en fout is bij regeringen en rechtspersonen, hulp bij het zuiveren van de planeet.


Genezende engelen

Genezende engelen houden zich bezig met lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen. Je mag hen vragen de negatieve energie die hier de oorzaak van is te verwijderen. Vraag hen samen te werken met de deskundigen die je evt. hierbij ingeschakeld hebt.
Visualiseer hierbij de smaragd-groene kleur die je het beschadigde of getroffen gebied kan laten doordringen.
Geef niet te snel op als je geen direct resultaat merkt.
Vanwege karma kan het zijn dat je bepaalde dingen mee moet maken, maar zij kunnen je wel helpen met herstel en verlichting.
Wees altijd voorbereid op wonderbaarlijke resultaten.
Vraag hen om; heelheid, inzicht door waarheid.
Praktisch mag je hen vragen te helpen op het gebied van fysieke genezing, mentale genezing.
Op wereldniveau houden zij zich bezig met; herstel van onenigheid tussen landen, herstel van slachtoffers op het slagveld,inspiratie voor nieuwe geneesmiddelen.
De aartsengel die zich met hen bezighoudt is de engel Rafaël

 

Engelen die begeleiden

De aartsengel die bij hen hoort is de engel Gabriël. Hij en zijn engelen willen je helpen om je levensplan ten uitvoer te brengen.Zij helpen je te herinneren wat je nodig hebt om dit plan ten uitvoer te brengen, zodat je het uit kunt werken.
Zij helpen je ook bij tegenwerking bij je levensplan factoren zoals ontmoediging, belachelijk maken, gebrek aan geld- en hulpbronnen.
Zij zullen je helpen je dagelijks leven te reorganiseren zodat je beter functioneert.
Vraag hen om ; begeleiding op het geestelijk pad, het bekend maken van je levenspad en je doel, het oplossen van ontmoedigingen.
De praktische bijstand; hulp bij het verkrijgen van structuur in je leven, het organiseren van je omgeving op fysiek, mentaal en emotioneel niveau.
Op wereldniveau houden zij zich bezig met het helpen van vredestichtende ondernemingen, distributie van voedsel en helpen bij verpleging en ondersteuning bij natuurrampen.


Engelen van vrede

De aartsengel die hierbij de leiding heeft is de engel Uriël.
Zij kunnen vrede brengen op ieder niveau, vrede in je huis tot vrede op wereldniveau. Vrede op geestelijk niveau bij een verwarde geest.
Als je hen vraagt om een probleem aan te pakken op wereldniveau gaan er miljoenen engelen aan het werk.
Zij zullen je helpen om gevoelens als irritatie, zelfveroordeling, hulpeloosheid en angst te overwinnen.
Je kan hen vragen om ; innerlijke vrede, een kalme geest, ontwarring van boosheid, hoop.
Praktische bijstand; vredig oplossen van problemen op alle niveaus.
Op wereld niveau houden zij zich bezig met het beeindigen van oorlogen, het brengen van vrede, het bevorderen van broederschap etc.


Engelen van liefde

De aartsengel Chamuel, de engel die "God ziet"
Deze engelen bewapenen zich om haat en wreedheid te bestrijden, een kind te troosten en te vechten tegen alles wat haaks staat op liefde.
Ook bij gebrek aan liefde voor jezelf, dat zich kan uiten op vele manieren helpen zij je.
Ze zijn experts in het bevorderen van communicatie tussen mensen.
Je mag hen vragen om; liefde mededogen, creativiteit,hulp om van jezelf te houden, hulp bij gebrek aan zelfrespect.
Praktische bijstand bij bescherming tegen alle vormen van kwaad, hulp bij het verkrijgen en onderhouden van vriendschappen en relaties.
Op wereldniveau; oplossen van geloofs en rassenconflicten.


Beschermengelen

De aartsengen Michaël, de aanvoerder van de legers van engelen. Hij draagt het blauwe vuur dat wonderen mogelijk maakt.
Je mag hen vragen om vrijheid van angst en twijfel, versterking van je geloof, vervolmaking van je ziel
Praktische bijstand bescherming op lichamelijk en geestelijk gebied, van verkeersongevallen tot bescherming tegen demonen of verkeerde entiteiten